Realizacje

Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny LK286

Zamawiający: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM

Wykonawca: Dromosttor s.c.

Podwykonawca: Probudowa.com Sp. z o.o. 

Parametry techniczne:

Długość całkowita: 106,75 m,
Długość eksploatacyjna: 2 x 106,75 m = 213,50 m,
Rozpiętości teoretyczne przęseł: 2 x (31,85 m + 40,10 m + 31,85 m)
Most stalowy, nitowany,
Ustrój nośny: belka swobodnie podparta, kratownice nitowane,
Obiekt położony w ciągu czynnej, dwutorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej,
Kategoria obciążenia: D4/100 wg normy PN-EN 15528 – dopuszczalne naciski osi P = 22,5 t (221 kN) a dopuszczalne naciski liniowe p = 8,0 t/m (78 kN/m).

Zakres zadania: 

– odtworzenie muru oporowego i umocnień dna cieku,
– oczyszczenie, naprawa i wzmocnienie kamiennych podpór mostu (naprawa podpór w technologii iniekcji wypełniająco-sklejającej wraz ze skotwieniem prętami stalowymi, spoinowanie i hydrofobizacja podpór oraz powłoki antygraffiti),
– podniesienie przęseł i osadzenie na tymczasowych konstrukcji podpierających,
– wykonanie nowych ław i ciosów podłożyskowych,
-oczyszczenie i regulacja wysokościowa łożysk,
– osadzenie przęseł na docelowych rzędnych wysokościowych,
-oczyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowej,
– naprawa, wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych przęseł stalowych,
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,
– demontaż i odtworzenie nawierzchni kolejowej na obiekcie i na dojazdach,
– naprawa/odtworzenie murów oporowych zabezpieczających nasyp kolejowy,
– naprawa stref przejściowych oraz udrożnienie odwodnienia,
– wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statycznego i dynamicznego).

 

Zobacz także:

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) ? Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości ok. 15,3 km? – roboty na drogowych obiektach mostowych MS-44A, WS-45A, MS-46A, WS-57A

Cigacice – remont drogi i mostu

Cigacice – remont drogi i mostu

Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3 +702 do km 4 +188, w
tym remont mostu w m. Cigacice w km 3 + 887 (dawniej km 3 + 650)

Łódź – LK537

Łódź – LK537

Remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 ? Słotwiny most w km 0,519, most w km 2,618

Most w Jaworzniku DW792

Most w Jaworzniku DW792

Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w km 2+914 nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Jaworznik.

Świerkocin DW131

Świerkocin DW131

Przebudowa mostu przez rzekę Warte w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce wraz z dojazdami

Most Chojnów DW328

Most Chojnów DW328

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Włosień DW358

Włosień DW358

Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj

Jesteś zainteresowany wspołpracą?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:
+48 577 450 079

Napisz:
BIURO@PROBUDOWA.COM