Realizacje

Most Chojnów DW328

Nazwa zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Wykonawca: Probudowa

 

Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

Parametry techniczne:

Podstawowe parametry obiektu tymczasowego:

– długość całkowita: 24,67 m,

– rozpiętość przęsła: 24,24 ,

– ustrój nośny: stalowa kratownica,

– klasa obciążenia: B.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu:

– długość całkowita: 54,40 m,

– rozpiętość przęsła: 25,60 m,

– ustrój nośny: prefabrykowane, sprężone belki strunobetonowe typu „T” zespolone z monolityczną płytą żelbetową,

– klasa obciążenia: A,

– klasa dogi: G.

 

Zakres zadania:

– wykonanie tymczasowego objazdu ( tymczasowy nasyp drogowy + tymczasowy most),

– rozbiórka istniejącego mostu i nawierzchni na dojazdach,

– wykonanie żelbetowych fundamentów i podpór mostu,

– wykonanie przęsła mostu,

– montaż elementów systemu odwodnienia mostu,

– wykonanie hydroizolacji przęsła oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni betonu,

– wykonanie zasypki gruntowej w obrębie konstrukcji,

– montaż odcinka kanalizacji deszczowej na dojeździe do mostu,

– odtworzenie nawierzchni drogi i chodników na moście i dojazdach,

– umocnienie dna koryta rzeki i skarp,

– rozbiórka tymczasowego objazdu ( tymczasowy nasyp drogowy + tymczasowy most),

– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 

Data rozpoczęcia: 01.04.2018

Data zakończenia: 31.03.2019

Wartość kontraktu: 2?947?203,92 zł netto

 

Zobacz także:

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) ? Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości ok. 15,3 km? – roboty na drogowych obiektach mostowych MS-44A, WS-45A, MS-46A, WS-57A

Cigacice – remont drogi i mostu

Cigacice – remont drogi i mostu

Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3 +702 do km 4 +188, w
tym remont mostu w m. Cigacice w km 3 + 887 (dawniej km 3 + 650)

Łódź – LK537

Łódź – LK537

Remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 ? Słotwiny most w km 0,519, most w km 2,618

Most w Jaworzniku DW792

Most w Jaworzniku DW792

Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w km 2+914 nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Jaworznik.

Świerkocin DW131

Świerkocin DW131

Przebudowa mostu przez rzekę Warte w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce wraz z dojazdami

Włosień DW358

Włosień DW358

Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj

Jesteś zainteresowany wspołpracą?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:
+48 577 450 079

Napisz:
BIURO@PROBUDOWA.COM