Realizacje

Włosień DW358

Nazwa zadania: Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj

Wykonawca: Konsorcjum: L:PBW Inżynieria Jacek Garbacz, P: Probudowa.com Sp. z o.o.

Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

Parametry techniczne:

Długość całkowita: 13,70 m.

Ustrój nośny: sklepienie  żelbetowe, ułożone na istniejącym sklepieniu kamiennym,

Rozpiętość przęsła w świetle podpór: 7,3 m,

Klasa obciążenia: A,

Obiekt położony w ciągu drogi klasy G.

 

Zakres zadania: 

– rozbiórka nawierzchni drogowej na obiekcie i dojazdach,

– rozbiórka podbudowy z kruszywa, ścianek czołowych oraz elementów wyposażenia,

– oczyszczenie powierzchni,

– wykonanie żelbetowego płaszcza wzmacniającego sklepienie,

– wykonani żelbetowych ścian czołowych,

– wykonanie podbudowy,

– wykonanie odwodnienia,

– ułożenie krawężnika na obiekcie i dojazdach,

– ułożenie zbrojenia kap chodnikowych,

– uzupełnienie ubytków oraz naprawa powierzchni sklepienia i przyczółków,

– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

– montaż bariero-poręczy na obiekcie i barier na dojazdach do obiektu,

– wykonanie powłok ochronnych na powierzchni żelbetowych.

 

Data rozpoczęcia: 01.07.18

Data zakończenia: 30.04.19

Wartość kontraktu: 1?156?336,64 zł netto             

 

Zobacz także:

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) ? Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości ok. 15,3 km? – roboty na drogowych obiektach mostowych MS-44A, WS-45A, MS-46A, WS-57A

Cigacice – remont drogi i mostu

Cigacice – remont drogi i mostu

Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3 +702 do km 4 +188, w
tym remont mostu w m. Cigacice w km 3 + 887 (dawniej km 3 + 650)

Łódź – LK537

Łódź – LK537

Remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 ? Słotwiny most w km 0,519, most w km 2,618

Most w Jaworzniku DW792

Most w Jaworzniku DW792

Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w km 2+914 nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Jaworznik.

Świerkocin DW131

Świerkocin DW131

Przebudowa mostu przez rzekę Warte w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce wraz z dojazdami

Most Chojnów DW328

Most Chojnów DW328

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Jesteś zainteresowany wspołpracą?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:
+48 577 450 079

Napisz:
BIURO@PROBUDOWA.COM