Realizacje

Łódź – LK537

Nazwa zadania: Remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 ? Słotwiny most w km 0,519, most w km 2,618

Wykonawca: Konsorcjum: Lider Probudowa Sp. z o.o.,  Partner IMD Paweł Wątroba

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Parametry techniczne:

Ogólna charakterystyka po remoncie
km 2.618
– długość przęsła 6.27 m
– szerokość przęsła 4.94 m
– rozpiętość teoretyczna 4.82 m
– światło poziome obiektu 4.28 m
– światło pionowe obiektu 3.665 m
– szerokość przyczółków 4.94 m
– wysokość konstrukcyjna przęsła 1.275 m
km 0.519
– długość przęsła 8.36 m,
– szerokość przęsła 5.02 m,
– rozpiętość teoretyczna 6.985 m,
– światło poziome obiektu 6.370 m,
– światło pionowe obiektu 3.550 m,
– ilość belek w przęśle obetonowanym 7 szt.,
– rozstaw dźwigarów głównych 0.7 m,
– szerokość przyczółków 5.02 m,
– wysokość konstrukcyjna przęsła 1.25 m

Zakres zadania: 

Most kolejowy w km 0.519 linii nr 537
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu istnieją-
cego mostu kolejowego w km 0.519 linii nr 537 Żakowice Południowe R7 – Słotwiny
Projektem objęty jest następujący zakres robót:
– demontaż istniejącego toru,
– demontaż istniejącego przęsła mostu,
– rozbiórka przyczółka i zabudowa nowego, wraz z ławą podłożyskową, w celu oparcia nowego
przęsła mostu,
– wykonanie naprawy powierzchni kamiennych przyczółków,
– wykonanie nowego przęsła z obetonowanych dźwigarów stalowych dwuteowych (7 szt. belek
HEB 360 w rozstawie 700 mm), tworzących płytę o szerokości 4,920 m z korytem balastowym i torem ułożonym na podsypce tłuczniowej,
– wykonanie izolacji koryta balastowego przęsła mostu; izolację wykonać z materiałów na bazie żywic epoksydowych,
– wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych oraz kamiennych,
– wykonanie umocnienia stref przejściowych, z geokraty, na odcinku 20 m przed i za obiektem,
– wykonanie drenażu za przyczółkami obiektu, wraz z odprowadzeniem wód,
– wykonanie umocnienia skarp okładziną kamienną na podbudowie z betonu,
– wykonanie betonowej ławy oporowej umocnienie skarp,
– wykonanie schodów skarpowych wraz z balustradami,
– wykonanie chodnika obsługi jako stalowej konstrukcji wsporczej ze stalowymi, ocynkowanymi kratami pomostowymi oraz ze stalowymi balustradami,
– wykonanie balustrad na obiekcie,
– wykonanie łożysk,
– zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
– wykonanie uszczelnienia dylatacji,
– uszynienie elementów stalowych na obiekcie,
– oczyszczenie otoczenia obiektu i przestrzeni podmostowej, poprzez koszenie i karczowanie
istniejącej roślinności.
– montaż nowej nawierzchni torowej ? szyny S49 na podkładach strunobetonowych z mocowaniem typy SB.

 

Most kolejowy w km 2.618 linii nr 537
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu istnieją-
cego mostu kolejowego w km 2.618 linii nr 537 Żakowice Południowe R7 – Słotwiny
Projektem objęty jest następujący zakres robót:
– demontaż istniejącego toru,
– demontaż istniejącego przęsła mostu,
– rozbiórka przyczółka i zabudowa nowego, wraz z ławą podłożyskową, w celu oparcia nowego
przęsła mostu,
– wykonanie naprawy powierzchni kamiennych przyczółków,
– wykonanie nowego przęsła mostu, w postaci płyty żelbetowej, grubości od 0.43 m do 0.5 m w
środku przęsła, z korytem balastowym i torem ułożonym na podsypce tłuczniowej,
– wykonanie izolacji koryta balastowego przęsła mostu. Izolację wykonać z materiałów na bazie żywic epoksydowych,
– wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych oraz kamiennych,
– wykonanie umocnienia stref przejściowych z geokraty, na odcinku 20 m przed i za obiektem,
– wykonanie drenażu za przyczółkami obiektu, wraz z odprowadzeniem wód,
– wykonanie umocnienia skarp okładziną kamienną na podbudowie z betonu,
– wykonanie betonowej ławy oporowej umocnienie skarp,
– wykonanie schodów skarpowych wraz z balustradą,
– wykonanie chodnika obsługi jako stalowej konstrukcji wsporczej ze stalowymi, ocynkowanymi kratami pomostowymi oraz ze stalowymi balustradami,
– wykonanie balustrad na obiekcie,
– wykonanie łożysk,
– zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
– wykonanie uszczelnienia dylatacji,
– uszynienie elementów stalowych na obiekcie,
– oczyszczenie otoczenia obiektu i przestrzeni podmostowej, poprzez koszenie i karczowanie
istniejącej roślinności.
–  montaż nowej nawierzchni torowej ? szyny S49 na podkładach strunobetonowych z mocowaniem typy SB.

Data rozpoczęcia: 03.09.2020

Data zakończenia: 31.12.2020

Wartość kontraktu: 1?319?222,55 zł netto

Zobacz także:

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) ? Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości ok. 15,3 km? – roboty na drogowych obiektach mostowych MS-44A, WS-45A, MS-46A, WS-57A

Cigacice – remont drogi i mostu

Cigacice – remont drogi i mostu

Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3 +702 do km 4 +188, w
tym remont mostu w m. Cigacice w km 3 + 887 (dawniej km 3 + 650)

Most w Jaworzniku DW792

Most w Jaworzniku DW792

Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w km 2+914 nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Jaworznik.

Świerkocin DW131

Świerkocin DW131

Przebudowa mostu przez rzekę Warte w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce wraz z dojazdami

Most Chojnów DW328

Most Chojnów DW328

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Włosień DW358

Włosień DW358

Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj

Jesteś zainteresowany wspołpracą?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:
+48 577 450 079

Napisz:
BIURO@PROBUDOWA.COM