Kontakt

Siedziba firmy

ul. Sokolnicza 5/79, 53-676 Wrocław

biuro@probudowa.com

+48 577 517 003

Dział ofertowania

+48 695 901 982

Dział zamówień i logistyki

+48 577 828 008

Dział finansowy

+48 577 45 00 78

Zarząd spółki

Paweł Wątroba

Prezes Zarządu
pawel.watroba@probudowa.com

Jacek Garbacz

Członek Zarządu
jacek.garbacz@probudowa.com

Tomasz Pieńkowski

Członek Zarządu
tomasz.pienkowski@probudowa.com

Dane firmy

„Probudowa” Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/79
53-676 Wrocław

NIP: 8971830754
REGON: 365815890
KRS: 0000644740

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy 260 000 zł