Kontakt

Siedziba firmy

ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław

biuro@probudowa.com

+48 577 517 003

Dział ofertowania

+48 534 886 999

Dział zamówień i logistyki

+48 577 456 076

Dział finansowy

+48 502 143 809

Dział Rekrutacji i HR

+48 577 450 079

Zarząd spółki

Paweł Wątroba

Prezes Zarządu
pawel.watroba@probudowa.com

Jacek Garbacz

Członek Zarządu
jacek.garbacz@probudowa.com

Tomasz Pieńkowski

Członek Zarządu
tomasz.pienkowski@probudowa.com

Dane firmy

„Probudowa” Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław

NIP: 8971830754
REGON: 365815890
KRS: 0000644740

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy 260 000 zł