Realizacje

Świerkocin DW131

Nazwa zadania: Przebudowa mostu przez rzekę Warte w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce wraz z dojazdami

Wykonawca: Konsorcjum: Lider Probudowa Sp. z o.o. , Partner IMD Paweł Wątroba

Zamawiający: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Parametry techniczne:

Przedmiotowa inwestycja, w porównaniu do istniejącego stanu nie zmieni w żaden sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu oraz nie wpłynie na warunki hydrologiczne. Nie zmieni
się położenie sieci uzbrojenia terenu, prowadzone roboty nie kolidują z sieciami uzbrojenia
terenu i nie wymagają żadnej interwencji w istniejące sieci. Nadal to będzie, ten sam most,
zlokalizowana w tym samym miejscu, posiadająca takie same parametry geometryczne jak przed
przebudową. Projektowana przebudowa mostu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników
ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej.
Podstawowe parametry stanu istniejącego:
– DW nr 131, km 3+216
– droga klasy Z,13
– szerokość jezdni na moście 5,95 m (dwa pasy ruchu 2×2,975m),
– szerokość jezdni na dojazdach 6,00 m (dwa pasy ruchu 2×3,00m),
– istn. chodniki na moście szerokości 1,01 m – 1,03 m,
– wyniesienie chodników 12 cm,
– spadki poprzeczne jezdni 0,6%,
– spadki poprzeczne chodnika 1,0%,
– spadki podłużne jezdni i chodników 1,5 %
– nośność mostu – klasa C,
– rozpiętość teoretyczna Lt = 25+90+29 m,
– długość mostu ? 140,60 m
– długość całkowita ze skrzydłami ? 152,34 m,
– szerokość pomostu ? 10,40 m
– szerokość całkowita ? 13,03 m

Zakres zadania: 

Przedmiotem opracowania stanowi przebudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu
drogi wojewódzkiej (klasy Z ) nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce w km 3+216 w okolicy
miejscowości Świerkocin. Przeszkodę stanowi rzeka Warta.
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Świerkocin konieczna jest ze
względu na to, że istniejący obiekt utracił swoje pierwotne walory użytkowe i jest w złym stanie
technicznym. Przebudowa mostu zakłada w głównej mierze wykonanie prac naprawczych oraz
wzmocnień uszkodzonych elementów obiektu, które w większości stanowią prace o charakterze
remontowym i utrzymaniowym. Projektowany zakres prac budowlanych sprawi, że most będzie
użytkowany bezawaryjnie i nie będzie konieczność wprowadzania dodatkowych ograniczeń.
Projektuje się naprawę istniejących powierzchni betonowych oraz stalowych (przęseł oraz
podpór) przez oczyszczenie ścierne, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie powłok
antykorozyjnych. Zakres robót obejmuje również naprawę istniejących gzymsów płyty
pomostowej, wymianę izolacji na obiekcie w tym wymianę nawierzchni bitumicznych oraz
krawężników. Na dojazdach do obiektu (na odcinkach od mostu) 8,86 m od strony Świerkocina
oraz 10,36 m od strony Krzeszyc wykonane zostaną nowe płyty przejściowe oraz korekta jezdni
i chodników mająca na celu połączenie się z istniejącą geometrią jezdni drogi i chodników.
Zakłada się również naprawę istniejących ścieków skarpowych od strony Świerkocina oraz
naprawę schodów skarpowych zlokalizowanych przy przyczółku od strony m. Krzeszyce.
Celem opracowania jest zapewnienie użytkownikom bezpieczny i komfortowy przejazd przez
odcinek drogi wojewódzkiej na której znajduje się przedmiotowy obiekt mostowy.

Data rozpoczęcia: 29.07.2020

Data zakończenia: w trakcie

Wartość kontraktu: 4?446?437,09 zł netto

Zobacz także:

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) ? Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości ok. 15,3 km? – roboty na drogowych obiektach mostowych MS-44A, WS-45A, MS-46A, WS-57A

Cigacice – remont drogi i mostu

Cigacice – remont drogi i mostu

Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3 +702 do km 4 +188, w
tym remont mostu w m. Cigacice w km 3 + 887 (dawniej km 3 + 650)

Łódź – LK537

Łódź – LK537

Remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 ? Słotwiny most w km 0,519, most w km 2,618

Most w Jaworzniku DW792

Most w Jaworzniku DW792

Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w km 2+914 nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Jaworznik.

Most Chojnów DW328

Most Chojnów DW328

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Włosień DW358

Włosień DW358

Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj

Jesteś zainteresowany wspołpracą?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:
+48 577 450 079

Napisz:
BIURO@PROBUDOWA.COM