Realizacje

Most w Jaworzniku DW792

Nazwa zadania: Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w km 2+914 nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Jaworznik.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Wykonawca: Konsorcjum: Lider Probudowa Sp. z o.o. Partner: IMD Paweł Wątroba

Parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne obiektu istniejącego:
Długość całkowita mostu wraz ze skrzydłami 16,74 m
Szerokość całkowita obiektu 9,63-9,895 m
Rozpiętość teoretyczna 5,38+4,88 m
Kąt skosu 87°
Długość całkowita i szerokość obiektu pozostają bez zmian. Wzmocnienie polega jedynie
na zwiększeniu przekroju betonowego płyty ustroju nośnego.
Istniejący obiekt to 6-przęsłowy wiadukt o konstrukcji zespolonej. Pomost stanowi płyta
żelbetowa zespolona ze stalowymi obetonowanych dźwigarami wraz z poprzecznicami. Przyczółki
wiaduktu murowane z cegły pełnej na zaprawie. Podpory pośrednie stanowią usytuowane
naprzemiennie obetonowane masywne filary ceglane oraz kolumny stalowe w jednym rzędzie. Ściany
czołowe i skrzydła przyczółków wiaduktu murowane z cegły pełnej i zwieńczone betonowym
oczepem. Nawierzchnia obiektu wykonana z kostki granitowej. Chodniki betonowe o nawierzchni
asfaltowej, oddzielone od jezdni krawężnikiem kamiennym

Zakres zadania: 

Projekt wzmocnienia istniejącego obiektu mostowego wynika ze zbyt małej nośności i
złego stanu technicznego. W związku ze zbyt niską nośnością konieczne byłoby
ograniczenie użytkowania lub zamknięcie obiektu. Przyjęto, że wzmocnienie będzie
polegało na zwiększeniu przekroju betonowego.
Zamierzenie budowlane obejmuje:
– Wzmocnienie płyty ustroju nośnego przez zwiększenie przekroju betonowego
– Naprawę powierzchni betonowych podpór i ustroju nośnego zaprawami
naprawczymi oraz przez obetonowanie
– Odtworzenie nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji kierowano się następującymi założeniami:
– Oś drogi wojewódzkiej pozostanie bez zmian
– Wzmocnienie obiektu zaprojektowane na klasę obciążenia B wg PN-85/S-10030
– Odprowadzenie wody opadowej bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
– Realizacja prac naprawczych przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego na obiekcie.

Data rozpoczęcia: 28.07.2020

Data zakończenia: 31.12.2020

Wartość kontraktu: 1?189?730,06 zł netto

 

Zobacz także:

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) ? Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości ok. 15,3 km? – roboty na drogowych obiektach mostowych MS-44A, WS-45A, MS-46A, WS-57A

Cigacice – remont drogi i mostu

Cigacice – remont drogi i mostu

Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3 +702 do km 4 +188, w
tym remont mostu w m. Cigacice w km 3 + 887 (dawniej km 3 + 650)

Łódź – LK537

Łódź – LK537

Remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 ? Słotwiny most w km 0,519, most w km 2,618

Świerkocin DW131

Świerkocin DW131

Przebudowa mostu przez rzekę Warte w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce wraz z dojazdami

Most Chojnów DW328

Most Chojnów DW328

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Włosień DW358

Włosień DW358

Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj

Jesteś zainteresowany wspołpracą?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:
+48 577 450 079

Napisz:
BIURO@PROBUDOWA.COM