Polityka prywatności

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania http,
kod odpowiedzi http,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu www.
Nie analizujemy plików z logami dla określenia ilości odwiedzających. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami i mogą być wykorzystywane przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera i użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)):

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Probudowa.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/79 (dalej "My" albo "Spółka").

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Nie mamy obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: odo@probudowa.com

Skąd mamy Twoje dane?
Uzyskujemy je podczas zawierania umów oraz w trakcie ich trwania.

Jakie Państwa dane są gromadzone przez Probudowa.com Sp. z o.o.?
W szczególności imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adresy do kontaktu i realizacji kontraktu, numer telefonu, stanowisko. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numery rachunków bankowych.

W jakim celu gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane osobowe gromadzimy w celu:
- realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności realizacji płatności, obsługi reklamacji oraz archiwizacji,
- realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
- ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

Komu możemy przekazywać Państwa dane?
Podmiotom, z którymi Probudowa.com Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Probudowa.com Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe bankom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, spółkom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Spółką umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Probudowa.com Sp. z o.o. Ponadto, organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Jakie obowiązki ciążą na nas w zakresie przetwarzania Państwa danych?
Probudowa.com Sp. z o.o. zobowiązana jest stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Będą one przechowywane przez Spółkę i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Spółki.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi jakie przechowujemy?
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
2. sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Probudowa.com Sp. z o.o. ma obowiązek usunąć je bez zbędnej zwłoki,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych - w takim przypadku, Probudowa.com Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Probudowa.com Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu - w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na nas może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
"wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu nie są umieszczane bezpośrednio przez naszą stronę ani wykorzystywane przez naszą firmę lecz są umieszczane przez skrypt bezpłatnej usługi map Googlemaps w dziale kontakt i mogą być wykorzystywane przez Google oraz firmy trzecie będące partnerami lub klientami firmy Google.

Odnośniki do innych stron

Mimo wspólpracy wyłącznie ze sprawdzonymi firmami i renomowanymi serwisami nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą kierować odnośniki z naszej strony.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 577 517 003

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Istniejemy od 2007 roku, dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w branży projektowej i budowlanej, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Prowadzimy realizacje inwestycji budowlanych z zakresu miedzy innymi: mostów, konstrukcji budowlanych, konstrukcji hydrotechnicznych oraz budowli drogowych.

Oferujemy nadzory nad realizacją inwestycji budowlanych, a we współpracy z rzeczoznawcami zajmujemy się także ekspertyzami technicznymi budowli oraz projektów.

Nasza wyspecjalizowana i doświadczona kadra zawsze chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania, a także doradzi w wyborze rozwiązań najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.